ติดต่อกับพวกเราได้เลย
พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
รถเข็น
รถเข็นของคุณยังไม่มีสินค้า 😅
No items found.
Discount Name
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ยอดรวม
$
100.00
100.00

Get Updates

X
Want to be the first to know when Plover is available?
Sign up now for updates!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
การวิจัย
หลักฐานอ้างอิงในข้อมูล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดูแลฟันและการรักษานิสัยด้านสุขภาพช่องปากที่ดีกำลังส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ซื้อ Plover เลยตอนนี้
หลายปีที่ผ่านมา การวิจัยทางทันตกรรมได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยช่องปากที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การตรวจสุขภาพฟันทั่วไป และการควบคุมอาหารให้สมดุล
ถือเป็นพื้นฐานของสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมที่ดี
การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันส่งผลต่อการลดความเสี่ยงของโรคปริทันต์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย
นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจพบปัญหาสุขภาพช่องปากต่างๆแต่เนิ่นๆ
เช่นปัญหาทั่วไปอย่างฟันผุ หรือกระทั่งปัญหาร้ายแรงอย่างมะเร็งในช่องปาก การพบทันตแพทย์เป็นประจำ
ช่วยให้แพทย์วินิจฉัย วางแผนการรักษา และสามารถป้องกันภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้แบบทันท่วงที
การจัดการสุขอนามัยช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง
ซึ่งมีผลมาจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคทางเดินหายใจ
อ้างอิงจากหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ การส่งเสริมนิสัยด้านสุขอนามัยภายในช่องปากที่ดีส่งผลให้แต่
ละบุคคลสามารถปรับปรุงสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและยังช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคในช่องปากอีกด้วย
$136 Billion*(a)
ค่าใช้จ่ายรายปีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทันตกรรม
Over $45 Billion*(a)
สูญเสียความสามารถในการผลิตในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี เนื่องจากโรคในช่องปากที่ไม่ได้รับการรักษา
ผู้ใหญ่ 1 ใน 4 คน
มีฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษา และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปแสดงอาการของโรคเหงือก
หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการเหล่านี้อาจทำให้สูญเสียฟันได้
(a) https://www.cdc.gov/chronicdisease/programs-impact/pop/oral-disease.htm
การวิจัย
การวิจัยทางทันตกรรมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ระหว่างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไปโดยรวม ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผลกระทบจากกิจวัตรการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี จะส่งผลให้สุขภาพทั่วไปของคุณดีตามไปด้วย
การวิจัย
กิจวัตรสุขภาพช่องปากที่ดีช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร
สุขอนามัยช่องปากที่ดีเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเกิดโรคทางระบบ เช่น โรคหัวใจและโรคเบาหวาน
ผลลัพธ์
การแปรงฟันมากกว่า 3 ครั้งต่อวันอาจลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้[2]
so oโรคฟันผุเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอดบวม
ดังนั้นสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยจึงมีความสำคัญมากในแง่ของความทนทานของร่างกาย
. [1]
กิจวัตรการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีช่วยลดปัญหาเหงือกได้ถึง 74%. [3]
การวิจัย
ผลของการติดตามสุขอนามัยช่องปากแบบดิจิทัลระยะไกลกับผู้ป่วยจัดฟัน
การใช้การตรวจสอบระยะไกลแบบดิจิทัลในการรักษาทันตกรรมจัดฟันช่วยปรับปรุงการควบคุมคราบจุลินทรีย์และลดการเกิดรอยโรคฟันผุได้อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการรักษาสุขภาพช่องปาก
ผลลัพธ์
การควบคุมคราบพลัคในกลุ่มศึกษาดีขึ้น 290% ใน 6 เดือน
ไม่พบรอยโรคที่มีฟันผุในกลุ่มการศึกษา
%5 ของผู้รับการทดลองได้รับการวินิจฉัยที่อยู่ในกลุ่มควบคุม
การนัดหมายฉุกเฉินสำหรับของผู้รับการทดลองมีจำนวนลดลง .
ผลลัพธ์
ประโยชน์ของการใช้ไหมขัดฟัน:
การศึกษาในปี 2549 เปรียบเทียบผลของการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันกับ
เหงือกที่มีเลือดออกในคู่ฝาแฝด
ผลลัพธ์
ฝาแฝดที่ใช้ไหมขัดฟันจะมีบริเวณเหงือกที่มีเลือดออกน้อยลง 38% หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์
เมื่อเทียบกับแฝดที่แปรงฟันเพียงอย่างเดียว
การใช้ไหมขัดฟันทุกวัน นอกเหนือจากการแปรงฟันและการบ้วนปากแล้ว
ยังช่วยเพิ่มการป้องกันโรคเหงือกอักเสบด้วยการกำจัดคราบพลัคและเศษอาหารอีกด้วย
การใช้ไหมขัดฟันถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ซึ่งเป็นระยะที่รักษาได้ของโรคเหงือก โดยการขจัดคราบจุลินทรีย์
ที่มา:
https://oralb.com/en-us/oral-health/solutions/floss/the-benefits-of-flossing-your-teeth/
การรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่มาร่วมกันแก้ไขได้
ซื้อ Plover เลยตอนนี้